Sirdevan Lake

Photos taken around Sirdevan Lake near Temagami, Ontario